Festiwal.Warszawa.PL - festiwale etnicze, folklorystyczne, folkowe, world music Warszawa –
festiwale etniczne,
folklorystyczne,
folkowe, world music

styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec   lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

Orszak Trzech KróliScena EtnoinspiracjeFestiwal Wszystkie Mazurki ŚwiataFestiwal Filmów Afrykańskich AfryKameraPrzegląd Filmów Etnograficznych Oczy i ObiektywyFestiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa TradycjaFestiwal Nowa Muzyka ŻydowskaFestiwal Bom Dia BrasilTranskaukazja International FestivalMiędzynarodowy Festiwal Sztuka UlicyScena Letnia w Arkadach KubickiegoTabor Domu TańcaEtnoPragaFestiwal Chińskich LampionówFestiwal Kultury Żydowskiej Warszawa SingeraMiędzynarodowy Festiwal Folklorystyczny WarsfolkWarszawskie Wielokulturowe Street PartyFestiwal Kultury GrekówFestiwal Skrzyżowanie Kultur, Cross Culture FestivalOskar Kolberg's Folk Lore FestivalMiędzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur, Международный Фестиваль Сближения КультурOgólnopolski Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wspólnota w KulturzeFestiwal Filmowy Pięć Smaków, Five Flavours Film FestivalInterdyscyplinarny Festiwal Etniczne Inspiracje Wspólnota w KulturzeMiędzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania w Warszawie, Warsaw International Storytelling FestivalFestiwal Wszystkie Mazurki Świata, Jesienne MazurkiWatch Docs


Orszak Trzech Króli

styczeń > 6 stycznia 2014; Motto tegorocznego orszaku brzmi: "Wiele dróg prowadzi do Boga: Dobro, Prawda i Piękno". Są to słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 25 lat temu. W obecnej edycji będzie blisko 180 korowodów w różnych częściach świata, m.in.: na Ukrainie, we Włoszech, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i Rwandzie. W każde z tych miejsc organizatorzy wysyłają śpiewniki i papierowe korony, udostępniają scenariusz, ale nie trzeba się go ściśle trzymać, dlatego np. na Dolnym Śląsku w orszaku pojadą motocykliści, w Gdańsku będą samurajowie i wikingowie, w Katowicach - bożogrobcy i templariusze

Chrześcijańska Fundacja Orszak Trzech Króli od 2009 r. organizuje kolejne edycje Orszaku Trzech Króli - uroczysty przemarsz w atmosferze tradycyjnego wspólnego kolędowania i jasełek, podczas którego wolontariusze rozdają wokół bezpłatne śpiewniki z kolędami po polsku, angielsku, hiszpańsku i ukraińsku. Orszak to zarówno zaproszenie, jak i wezwanie do wspólnego, radosnego śpiewania kolęd, ale także do odkrywania bogatej tradycji związanej z kolędowaniem, na którą składają się m.in. obchodzenie domów z gwiazdą i turoniem, wystawianie jasełek, widowisk herodowych, budowa szopek. To inicjatywa obywatelska, oddolna oraz okazja, by od serca zbierać datki na szczytny cel. W minionych latach w wielu miastach Polski i świata były nim stypendia dla uzdolnionej młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, z rodzin wielodzietnych. W staropolskiej tradycji 6 stycznia obdarowywano się wzajemnie prezentami (na pamiątkę złożenia darów Dzieciątku przez Trzech Króli), zawsze pamiętano również o potrzebujących. Orszak Trzech Króli poprzedza Tydzień Trzech Kultur organizowany w orszakowych szkołach, który jest przedsięwzięciem mającym na celu duchowe i intelektualne przygotowanie dzieci chcych wziąć udział w Orszaku. Składają się na niego wszystkie działania edukacyjne i katechetyczne prowadzone w szkołach na lekcjach i spotkaniach, w świetlicach, harcówkach i w domach. Podczas nich można dowiedzieć się jak obchodzone jest święto Trzech Króli w różnych krajach oraz poznać znaczenie przedstawianych w nim symboli.


Scena Etnoinspiracje

styczen/luty/marzec/kwiecień/maj > 29 stycznia - Jazgot; 7 lutego - Dikanda; 15 marca - Balkan Sevdah; 11 kwietnia - Chudoba; 9 maja 2014 - Shannon

Dom Kultury "Rakowiec" filia Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie od wielu lat związany jest z muzyką etniczną poprzez organizację Interdyscyplinarnego Festiwalu Etniczne Inspiracje Wspólnota w Kulturze. W roku 2014 zapoczątkował nowy cykl koncertów pod nazwą Scena Etnoinspiracje, gdzie prezentowani są wybitni wykonawcy polskiej muzycznej sceny folkowej mający w danym momencie coś ciekawego do powiedzenia, wydali nową płytę, długo ich w Warszawie nie było, albo grają w nowym, jeszcze mało rozpoznanym składzie. Po każdym z koncertów na moderowanym spotkaniu z artystami publiczność może poznać "pokoncertową" twarz wykonawców, zadać im pytania, zapoznać się z instrumentarium itp.


Festiwal Wszystkie Mazurki Świata

kwiecień/maj, październik/listopad > Wiosenne Mazurki: 21-27 kwietnia 2014 - Rzeczpospolita Kolberga - cztery specjalnie przygotowane koncerty ilustrujące obszar dokumentacji Kolberga - XIX-wieczna Rzeczpospolita podzielona będzie na cztery części, odpowiadające czterem kierunkom świata i każdy koncert zadedykowany jednej z nich. / Jesienne Mazurki: 28-30 listopada 2014 - V jubileuszowa edycja festiwalu

Prowadzony przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata festiwal odbywa się od 2010 r. w dwóch odsłonach - wiosennej i jesiennej (Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, Jesienne Mazurki). Towarzyszą mu: Stara Tradycja - konkurs dla młodych wykonawców, który jest okazją do prezentacji umiejętności gry i śpiewu opartego na źródłach polskiej muzyki ludowej ocenianej przez mistrzów - tradycyjnych muzykantów oraz badaczy żywego dziedzictwa muzyki ludowej i Małe Mazurki - dawne i współczesne piosenki i zabawy w rytmach mazurkowych atrakcyjne i inspirujące dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej, a od wiosny 2011 r. Targowisko Instrumentów, które daje możliwość bezpośredniego kontaktu z wytwórcami instrumentów tradycyjnych i grającymi na nich muzykami oraz ułatwia zakup tradycyjnego instrumentarium, uzyskanie pomocy technicznej i praktycznej porady.


Festiwal Filmów Afrykańskich AfryKamera

kwiecień/maj/czerwiec > 23-30 kwietnia 2014, Warszawa, Białystok, Gdańsk, Koszalin, Kraków, Poznań, Tczew, Wrocław

To pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej festiwal filmowy prezentujący afrykański wkład w rozwój światowej kinematografii. Organizowany jest od 2006 r. przez Fundację FilmGramm w Warszawie, a mniejsze odsłony wydarzenia odbywają się w kilku miastach w Polsce. AfryKamera powstała z myślą o przybliżeniu najważniejszych zjawisk kulturowych i kinematograficznych w Afryce pokazanych oczami Afrykanów. Prezentowane są osiągnięcia filmowe twórców afrykańskich nagrodzone na międzynarodowych festiwalach oraz filmy o znaczeniu antropologicznym, poznawczym, przedstawiające lokalne zjawiska lub oryginalną kinematografię niektórych regionów Afryki i wreszcie dokumenty pokazujące nieznaną historię czy problemy społeczne kontynentu. Prelekcje prowadzone przez znawców kina i kultur afrykańskich tłumaczą specyficzny język filmowy oraz objaśniają jak pewne elementy kulturowe wpływają na sposób budowania napięcia czy konstruowania opowieści, co podkreśla niezwykle ważną rolę edukacyjną festiwalu. W jego trakcie są organizowane różne imprezy towarzyszące, koncerty, warsztaty bębniarskie i taneczne, kiermasz książek oraz inne atrakcje, także z myślą o najmłodszej publiczności.


Przegląd Filmów Etnograficznych Oczy i Obiektywy

luty/marzec/kwiecień > 25-27 kwietnia 2014

Przegląd filmów etnograficznych od 2004 r. organizuje Zarząd Samorządu Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Koło Naukowe Studentów Etno przy IEiAKUW. Podczas kilku dni odbywają się projekcje filmów etnograficznych z całego świata oraz różne imprezy towarzyszące, wykłady, koncerty i potańcówki. To niekomercyjne wydarzenie o charakterze naukowym promuje antropologię wizualną w Polsce i zwraca uwagę starannym doborem prezentowanych filmów oraz dbałością o wysoki poziom merytoryczny i poznawczy.


Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja

kwiecień/maj > 15-18 maja 2014; Konkurs Fonogram Źródeł 2013, Konkurs Folkowy Fonogram Roku 2013, Konkurs Nowa Tradycja 2014; Nagroda Publiczności Burza Braw 2014

Jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych polskich festiwali prezentujących rodzimą muzykę folkową. Od 1998 r. organizowany jest przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej. W ciągu kilku dni odbywają się koncerty polskiej muzyki wiejskiej, folkowej, a także lautreatów poprzednich edycji festiwalu oraz zaproszonych gwiazd zagranicznych prezentujących kulturę etniczną swojego regionu. Koncertom towarzyszy konkurs młodych wykonawców polskiej muzyki folkowej, inspirowanej polską muzyką ludową oraz polskich mniejszości narodowych. Od 2009 r. organizowane są też warsztaty muzyczne poświęcone ludowej aranżacji i improwizacji oraz odsłaniające kulisy pracy w studiu nagraniowym. Podczas festiwalu przyznawane są nagrody jury: Fonogram Źródeł dla najlepszego wydawnictwa prezentującego muzykę ludową i Folkowy Fonogram Roku dla najlepszego polskiego wydawnictwa folkowego. Podobnie nagrody przyznawane są w organizowanych oddzielnie przez środowisko folkowe: plebiscycie internetowym na najlepsze polskie wydawnictwo folkowe roku poprzedniego Wirtualne Gęśle gesle.folk.pl oraz w głosowaniu publiczności festiwalowej na najlepszego uczestnika Konkursu Nowa Tradycja, któremu przyznawana jest nagroda publiczności Burza Braw [gesle.folk.pl]. Od 2014 r. odbywa się plebiscyt SMS-owy Folkowy Fonogram Dwójki skierowany do słuchaczy Programu Drugiego Polskiego Radia, w którym wybiera się jedną z płyt nominowanych do tytułu Folkowego Fonogramu Roku. [www.polskieradio.pl]


Festiwal Nowa Muzyka Żydowska

kwiecień/maj > 22-25 maja 2014; 22 maja - Synagoga im. Nożyków, ul. Twarda 6; 23-24 maja - Klub Palladium, ul. Złota 7/9; 25 maja - Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6; V jubileuszowa edycja festiwalu

Organizowany od 2010 r. przez Fundację Muzyki Nowej Nadaye Festiwal Nowa Muzyka Żydowska konsekwentnie dąży do odczytania szeroko pojętej żydowskiej tradycji muzycznej jako swoistego pierwiastka, który inspiruje współczesnych twórców. Zgodnie ze słowami zaczerpniętymi od wybitnego kompozytora i klarnecisty Davida Krakauera - "Można czerpać z tradycji, ale trzeba robić swoje. Trzeba iść z duchem czasu i nie zamieniać muzyki żydowskiej w muzeum". Organizatorzy pragną tym samym, aby Festiwal docierał do jak najszersze grupy odbiorców przekazując im wiedzę o tradycji i kulturze żydowskiej, otwierając przy tym świat muzycznych poszukiwań i eksperymentów. Od 2012 r. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie organizuje jesienią (listopad; pierwsza edycja odbyła się w kwietniu) przy wsparciu Festiwalu Nowa Muzyka Żydowska dwudniowy mini festiwal Żydowskie Granie - prezentację współcześnie tworzonej polskiej i światowej muzyki żydowskiej odnoszącej się do tradycji i będącej wyrazem aktualnych, twórczych poszukiwań oraz nieoczywistych rozwiązań kompozytorskich. Koncerty Żydowskiego Grania odbywają się przede wszystkim w Synagodze im. Nożyków (Synagoga im. Zalmana i Rywki Małżonków Nożyków w Warszawie, ul. Twarda 6) - jedynej czynnej przedwojennej synagodze w Warszawie, która przetrwała II Wojnę Światową.


Festiwal Bom Dia Brasil

czerwiec/październik > 8-14 czerwca 2014; Mundial - Brazylia 2014; koncert gwiazdy João Balão, brazylijsie miasteczko, pokazy filmowe, spektakl teatralny, impreza klubowa

Fundacja Kultury Brazylijskiej Macunaima od 2003 r. organizuje barwny festiwal, którego ideą przewodnią jest przybliżenie mało znanej różnorodności kultur Ameryki Łacińskiej oraz pokazanie bogactwa kultury polskiej w tych krajach. Przede wszystkim to festiwal tańca, zabawy i spontanicznej radości płynącej z przebywania razem i z gorących rytmów Ameryki Południowej. Na aktywnych uczestników czekają warsztaty tańca, jak np. zumba, samba de gafieira, samba de roda, forró, capoeira oraz zajęcia fitness, a dzień kończy widowiskowa samba axé i esencja brazylijskiej ulicznej fiesty - bloco. Odbywają się projekcje filmów, panele edukacyjne, wykłady i warsztaty językowe. Wydarzeniom towarzyszy Brazylijskie Miasteczko, w którym można kupić pamiątki, gadżety oraz specjały z najdalszych zakątków świata.


Transkaukazja International Festival

maj/czerwiec/lipiec/sierpień/wrzesień > czerwiec-wrzesień 2013: Wielka Brytania, Ukraina, Polska, Niemcy, Austria, Szwecja, Francja, Czechy; Zwiastun - 4 maja w klubokawiarni Sztuki i Sztuczki wystąpi Chveneburebi (prawdziwe gruzińskie wielogłosy!) z gościnnym udziałem afro-warszawskiej wokalistki Ifi Ude! Festiwal - 26-30 czerwca: depARTments - Panslavizm - Warszawa; 29 czerwca - koncert z udziałem m.in. 33A (Gruzja), Vołosi (Polska), Chveneburebi (Gruzja), Ifi Ude (Polska/Nigeria); Wydarzenia pofestiwalowe: Portugalia - Niefestiwalowa akcja depARTments - luty 2014; V jubileuszowa edycja festiwalu

Festiwal przybliża jeden z najbardziej "intensywnych", wielokulturowych regionów świata. Pierwotny pomysł powstał w 2004 r. jako Festiwal Kultury Południowego Kaukazu Transkaukazja w głowach kilku działaczy pozarządowych, obecnie związanych z Fundacją Inna Przestrzeń, którzy - zainspirowani współczesną Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją - postanowili przybliżyć dynamikę i niezwykłość tego regionu odbiorcom w Polsce. Dziś Transkaukazja jest międzynarodowym wydarzeniem o rozpoznawalnej i uznanej marce, angażującym w bezpośrednie działania siedem krajów. Głównym wydarzeniem projektu jest interdyscyplinarny festiwal organizowany raz na dwa lata, podczas którego prezentowane są wydarzenia z pogranicza gatunków, sztuki wizualne, muzyka, akcje site-specific.


Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy

czerwiec/lipiec > 27-29 czerwca 2014; 4-6 lipca 2014

To wyjątkowe kilkudniowe wydarzenie kulturalne zapoczątkowane w 1993 r., a organizowane od 1996 r. przez Stowarzyszenie Scena 96 obejmuje pokazy uliczne i plenerowe, prezentowane w różnych formach, alternatywnych wobec tradycyjnej twórczości na polu teatru, tańca, muzyki, cyrku i filmu. To czas, kiedy artyści wkraczają w miasto, a bogaty program festiwalu wypełnia sztuką ulice, parki i pasaże Warszawy. Spektakle teatralne i taneczne w niecodziennej scenerii miejskiej silnie angażują widzów w swą ekspresyjną akcję. Instalacje, seanse filmowe i muzyka stanowią stały element krajobrazu, zapraszając przechodniów do czynnego odbioru rozmaitych form sztuki. Te niecodzienne wydarzenia nawiązują do tradycji wędrownych trup aktorskich oraz do muzyki folkowej, która grana na żywo służy ilustracji kolorowych przdstawień.


Scena Letnia w Arkadach Kubickiego

lipiec/sierpień > 5-27 lipca 2013

Scena Letnia to festiwal organizowany od 2001 r. przez Staromiejski Dom Kultury. Do 2009 r. istniał na Starówce jako Scena Letnia w Lapidarium Muzeum Historycznego miasta stołecznego Warszawy, a od 2010 r. odbywa się w odrestaurowanych Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie we współpracy z Zamkiem Królewskim tworzony jest cykl imprez kulturalnych w okresie letnim. Ma on przynajmniej starać się wypełnić lukę w życiu kulturalnym stolicy, powstałą w wyniku zawieszenia działalności większości teatrów i sal koncertowych. Obecnie od piątku do niedzieli odbywają się koncerty i spektakle teatralne: Klezmerskie piątki (muzyka folkowa, klezmerska, żydowska), Kraina łagodności (piosenka literacka, poezja śpiewana), Spektakle dla dzieci (teatr kukiełkowy i aktorski) oraz Blues na niedzielę (blues).


Tabor Domu Tańca

lipiec/sierpień > Tabor Wielkopolski: 7-13 lipca 2014, Stara Krobia, Biskupizna; Tabor Kielecki: 3-10 sierpnia 2014, Sędek

Tabor organizowany jest od 2002 r. przez warszawskie Stowarzyszenie Dom Tańca. Odbywa się latem zazwyczaj w jednej z miejscowości Polski centralnej, południowo-wschodniej lub północno-wschodniej, gdzie zachował się jeszcze żywy folklor i tradycje kulturowe. To tygodniowy cykl warsztatów, wykładów, koncertów i potańcówek z muzyką ludową danego regionu wzorowany na letnich taborach węgierskich domów tańca (węg. táncház - dom tańca, aktywny sposób przekazu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, każdy może brać w nim udział niezależnie od swego wieku, wiedzy i doświadczenia). Uczestnicy przyjeżdżają, aby wspólnie przez kilka dni grać, tańczyć i uczyć się od zaproszonych muzykantów, śpiewaczek i tancerzy wiejskich. Brak tu typowego dla festiwali i popkultury konsumenckiego podziału na artystów i publiczność. Założeniem jest czynny udział we wszystkich wydarzeniach. Mogą w nich brać udział całe rodziny, a dla dzieci przeznaczone są specjalne zajęcia folklorystyczne w ramach Małego Taboru.


EtnoPraga

lipiec > 26-27 lipca 2013; V jubileuszowa edycja festiwalu

EtnoPraga to coroczne spotkania z muzyką świata organizowane od 2009 r. przez Dom Kultury TU Praga. Od tamtego czasu na warszawskiej Pradze Północ (Plac gen. Józefa Hallera) gościło wiele zespołów i twórców z całego świata. W 2012 r. zmieniono formułę wydarzenia - koncerty zespołów nawiązujących do muzyki tradycyjnej stały się punktem wyjścia do poznania innych kultur. Podczas różnorodnych warsztatów można między innymi odkryć tajemnice kuchni narodowych, nauczyć się kroków i zasad ludowych tańców, czy poznać ciekawe techniki rękodzielnicze.


Festiwal Chińskich Lampionów

sierpień/wrzesień > 2-31 sierpnia 2014; program edukacyjny festiwalu - warsztaty qigongu, tradycyjna chińska wycinanka, spacery po Ogrodzie Chińskim i chinoiserie, ceremonia parzenia herbaty, warsztaty laki azjatyckiej, spotkania z kulturą muzyczną Chin, warsztaty chińskiej kaligrafii

W październiku 2010 r. Fundacja Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej Sinopol nawiązała kontakt z Muzeum Łazienki Królewskie (ang. Royal Łazienki Museum) w związku z przygotowaniem albumu "Polska - ojczyzna Chopina". W latach 80. XVIII w., w okresie gdy Chiny były bardzo modne wśród arystokracji europejskiej, polski król Stanisław August Poniatowski - kolekcjoner dzieł chińskich, miłośnik stylu chinoise, chinoiserie - nadał nazwę Aleja Chińska (ang. Chinese Avenue, wcześniej nosiła nazwę Aleja Wilanowska) drodze łączącej jego rezydencję - Zamek Ujazdowski - z Pałacem w Wilanowie. Obecnie Aleja ta znajduje się jedynie w obrębie Parku Łazienkowskiego i biegnie z północy na południe przez cały jego obszar. Jej całkowita długość wynosi 1200 m. Na skrzyżowaniu z Promenadą królewską był tam wzniesiony stylowy most chiński, którego fundamenty odkryli archeolodzy w 2012 r. W jego pobliżu, wzdłuż strumienia, zlokalizowano nowy Ogród Chiński (ang. Chinese Garden). Muzeum Księcia Gonga w Pekinie dostarczyło wszystkie elementy architektoniczne - polichromowaną drewnianą altanę i pawilon, kamienny most, dwa lwy strzegące wejścia oraz marmurowe latarnie - wykonane przez chińskich rzemieślników, zgodnie ze starym rzemiosłem i obyczajami, z materiałów w całości przywiezionych z Chin. Festiwal Chińskich Lampionów, organizowany od roku 2011 przy wsparciu firm KGHM Polska Miedź S.A. oraz China Minmetals Corporation, przybliża w otoczeniu historycznie odnowionej Alei Chińskiej kulturę i sztukę Chin. W Parku Łazienkowskim odbywają się m.in.: poranne sesje Tai Chi (Gigong, Qigong, Chi Kung), warsztaty kaligrafii chińskiej, tradycyjnej chińskiej wycinanki, używania laki azjatyckiej i konstruowania chińskich latawców, ceremonie parzenia herbaty, różnorodne wystawy oraz koncerty i spektakle tradycyjnej opery pekińskiej - klasycznego teatru narodowego. Do szczególnych atrakcji należą późnowieczorne spacery rozświetloną magicznym blaskiem lampionów Aleją, które prowadzą zwiedzających przez XVIII-wieczny Ogród Królewski, XIX-wieczny Ogród Belwederski i XX-wieczny Ogród Modernistyczny. Spacerować wieczorem rozświetloną Aleją Chińską można codziennie aż do końca września.


Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

sierpień/wrzesień > 23-31 sierpnia 2014

Od pierwszej edycji w 2004 r. organizowany przez Fundację Shalom festiwal dedykowany jest Isaacowi Bashevisowi Singerowi, który jak nikt inny potrafił odmalowywać słowem pejzaże małych żydowskich miasteczek (Śladami opowiadań Isaaca Bashevisa Singera). Za jego inspiracją wszyscy mogą przenieść się do tego świata: dotknąć go, rozgościć się w nim i zachwycić jego przedwojenną atmosferą. Ulica Próżna i Plac Grzybowski, zapomniany zakątek stolicy, zmienia się podczas festiwalu w kolorowy, rozśpiewany i roztańczony sztetl (sztetł, jid. שטעטל, l.mn. sztetlech - miasteczko, zdr. od sztot - miasto) z początku XX w., z winiarniami, piekarniami i kramami. W programie znajduje się wiele interesujących spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, warsztatów, projekcji filmowych, spotkań, instalacji artystycznych oraz wykładów.


Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Warsfolk

sierpień > 24-25 sierpnia 2013

Myśl o zorganizowaniu międzynarodowego festiwalu folklorystycznego w stolicy dużego europejskiego kraju leżącego w sercu Europy pojawiała się wielokrotnie w środowisku akademickich zespołów folklorystycznych zrzeszonych w Polskim Akademickim Stowarzyszeniu Folklorystycznym. Marzenie to zaczęło nabierać realnych kształtów w 2004 r., kiedy to pracownicy Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego Dzielnicy Wola m.st. Warszawy uwierzyli, że Amfiteatr w Parku Sowińskiego na Woli, którego są gospodarzami, jest idealnym miejscem dla organizacji tego typu imprezy. Festiwal jest organizowany nieprzerwanie od 2005 r. i za każdym razem w rozśpiewanym, roztańczonym, barwnym korowodzie gromadzi setki artystów z wielu krajów świata. Dla uczestników festiwalu jest to czas wspaniałej zabawy i nawiązywania nowych przyjaźni.


Warszawskie Wielokulturowe Street Party

sierpień, ostatnia niedziela > 31 sierpnia 2014

Ten różnorodny festiwal uliczny rokrocznie skupia ogromną rzeszę artystów, wystawców oraz mieszkańców zainteresowanych etnicznym kolorytem miasta. Na początku rozbrzmiewa głośna parada, podobna do karnawału w Rio de Janeiro lub londyńskiego Notting Hill Carnival, która przechodzi ulicami miasta do miasteczka wielokulturowego z mnóstwem atrakcji dla dużych i małych. Od 2007 r. pod przewodnim hasłem Warszawa wspólna sprawa organizuje go Fundacja Inna Przestrzeń przy wsparciu portalu Kontynent Warszawa - Warszawa wielu kultur. Festiwal dedykowany jest wszystkim mieszkańcom stolicy, których różnorodne pochodzenie składa się na barwną mozaikę kulturową, często niedostrzeganą lub niedocenianą w codziennym pośpiechu. Jego celem jest promocja - poprzez wspólną zabawę, sztukę, a zwłaszcza muzykę oraz taniec - kultur mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności imigranckich obecnych i aktywnie uczestniczących w tworzeniu wielokulturowego bogactwa Warszawy.


Festiwal Kultury Greków

wrzesień > 22-23 września 2013

Przegląd dorobku artystów greckich zamieszkałych w Polsce organizowany od 2012 r. w Galerii Freta na Nowym Mieście przez Towarzystwo Przyjaciół Grecji skupia miłośników Hellady i prezentuje kulturę tego kraju. W jego trakcie odbywają się koncerty muzyki greckiej, warsztaty tańca greckiego, promocja literatury i sztuki greckiej, projekcje filmów opisujących charakter i zjawiska kultury greckiej oraz zabawy taneczne przy greckiej muzyce na żywo. Organizatorzy chcą pokazywać i mówić o Grecji z dala od stereotypów, ponieważ wbrew pozorom to podobno jeden z najmniej znanych krajów Europy.


Festiwal Skrzyżowanie Kultur, Cross Culture Festival

wrzesień/październik > 24-28 września 2014 - legendy i odkrycia; X jubileuszowa edycja festiwalu

Festiwal zainicjowany przez władze stolicy i organizowany od początku przez Stołeczną Estradę powstał w 2005 r. Stanowi prezentację najciekawszych zjawisk muzyki i kultury świata, a przede wszystkim jedno z największych wydarzeń tego rodzaju w Polsce i w naszej części Europy. W ciągu zaledwie kilku lat trwale zaistniał na kulturalnej mapie Warszawy, zbudował swój charakter i prestiż, a także przyciągnął wierny krąg odbiorców. Liczne koncerty festiwalowe, wzbogacone są przez autorskie warsztaty muzyczne, wokalne i taneczne prowadzone przez światowej klasy mistrzów, przeznaczone dla uczestników o różnym stopniu zaawansowania, projekcje filmów muzycznych oraz różne imprezy towarzyszące. Na szczególną uwagę zasługuje Koncert Mistrzów skupiający uczetników warsztatów muzycznych i ich mistrzów, podczas którego można podziwiać efekty kilkudniowej, mozolnej pracy. Mistrzowie często występują też w swoim gronie, co obfituje w spontaniczne wydarzenia dające poczucie ich wzajemnej otwartości i biegłości w materii muzycznej. Od 2013 r. organizowany jest Sounds Like Poland - dzień panelowy i promocja polskich zespołów prezentujących polską scenę muzyki świata, na który zapraszani są zagraniczni dziennikarze muzyczni i organizatorzy znanych wydarzeń kulturalnych. W 2014 r. z okazji X edycji festiwalu nastąpiła zmiana logo wydarzenia oraz skrócenie jego nazwy z Warszawski Festiwal Skrzyżowanie Kultur na Festiwal Skrzyżowanie Kultur (ang. Cross Culture Festival).


Oskar Kolberg's Folk Lore Festival

wrzesień > 26-28 września 2014

Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów "Numinosum" powstała w 2011 r. z inicjatywy historyka i etnologa dr Wojciecha Bedyńskiego oraz muzykologa i folklorysty Remigiusza Mazura-Hanaja. Organizowany przez nią Oskar Kolberg's Folk Lore Festival jest jedynym międzynarodowym festiwalem organizowanym w ramach ustanowionego uchwałą Sejmu RP z dn. 6 grudnia 2013 r. roku Oskara Kolberga i jednym z największych wydarzeń muzycznych w 2014 r. Jego patronem jest Henryk Oskar Kolberg - polski folklorysta, badacz kultury ludowej i kompozytor, ur. 22 lutego 1814 r. w Przysusze (radomskie), zm. 3 czerwca 1890 r. w Krakowie. Autor monumentalnej pracy dokumentującej kulturę ludową różnych regionów dawnej Rzeczypospolitej i niektórych krajów ościennych pt. Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, która liczy 86 tomów i stanowi nieocenioną kopalnię wiedzy na temat dawnych zwyczajów, podań i wierzeń, a przede wszystkim pieśni, tańców i tradycji muzycznych. Oskar Kolberg wywodził się z rodziny o korzeniach francusko-niemieckich, pisał również teksty etnograficzne dotyczące kultury Czech i Moraw, Śląska, Łużyc, Słowacji oraz terenów dawnej Rzeczypospolitej zamieszkałych w większości przez Litwinów, Rusinów, Łemków. Zadaniem festiwalu jest ukazanie, jak Kolberg i XIX-wieczna etnografia zainspirowali różne nurty w kulturze współczesnej. Te kolbergowskie inspiracje dotyczą bardzo wielu dziedzin sztuki: literackiej, wizualnej i muzycznej, łączą przeplatające się ze sobą formy: festiwal muzyczny, warsztaty taneczne, wokalne i artystyczne, fabularne gry terenowe i teatr.


Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur, Международный Фестиваль Сближения Культур

październik > 17-19 października 2014

Fundacja na rzecz zbliżania kultur Open Art organizuje od 2011 r. festiwal, który ma na celu przybliżyć kultury wybranych w danej edycji krajów, należących głównie do rosyjskojęzycznego kręgu kulturowego. To głównie festiwal filmowy, na którym pokazywane są interesujące filmy fabularne i dokumentalne. Oprócz tego prezentowane są wystawy malarstwa, fotografii i rękodzieła, spektakle teatralne, a także koncerty muzyków pochodzących z tych krajów.


Ogólnopolski Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wspólnota w Kulturze

październik > 20-25 października 2014

Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy od 1992 r. organizuje Ogólnopolski Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wspólnota w Kulturze. Jest to jedyny w Polsce festiwal w całości oparty o Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141). Organizatorzy pragną w różnorodnej formie pokazywać dorobek kulturalny mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce, pielęgnujących i upowszechniających korzenie swoich kultur, sprzyjać dialogowi międzykulturowemu, zapobiegać przejawom nietolerancji wobec odmienności religijnej, narodowej i etnicznej, prezentować sfery życia oraz upowszechniać języki różnych grup społecznych. W każdej edycji festiwalu szczególny akcent zostaje położony na kultury wybranych narodów, organizowane są warsztaty i spotkania oraz wydarzenia kulturalne. W ramach projektu Wspólnota w kulturze Chór Cantate Deo prowadzi otwarte warsztaty muzyczne. Chór Cantate Deo powstał w 1942 r, przy parafii św. Józefa w Ursusie jako komórka konspiracyjna Armii Krajowej. Założycielem i dyrygentem chóru był podporucznik Tadeusz Mrówczyński ps. "Mars". Zespół został włączony do struktury batalionu "Miotła" i w jego szeregach walczył w Powstaniu Warszawskim (Muzeum Powstania Warszawskiego). Po wojnie dyrygentem chóru został Tadeusz Paciorkiewicz, kompozytor, prof. Akademii Muzycznej w Warszawie. Po nim zespołem kierowali Antoni Małek i najdłużej, bo przez 22 lata, Wojciech Seipp. Od 1984 r. chór prowadzi Dorota Męckowska, która stopniowo zmienia profil i repertuar zespołu. Od 1994 r. zespół ściśle współpracuje z władzami ówczesnej gminy Ursus, później dzielnicy, a od 1997 r. objęła nad nim stały patronat. Chór ma swoja siedzibę przy Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, ul. Sosnkowskiego 34.


Festiwal Filmowy Pięć Smaków, Five Flavours Film Festival

listopad > 12-20 listopada 2014; październik-grudzień 2014 Radio Azja - koncerty: Be-Being (Korea Południowa) - 20 października, Sakamoto Hiromichi (Japonia) - 27 listopada, DaWangGang (Chiny) - 8 grudnia; TR Warszawa, godz. 20.00

Organizowany przez Fundację Sztuki Arteria festiwal po raz pierwszy odbył się w 2007 r. jako Przegląd Filmów Wietnamskich "Kino w Pięciu Smakach". Objął wówczas obszerną retrospektywę kinematografii wietnamskiej, pierwszą w Polsce i jedną z niewielu na świecie. Pokazano tytuły akceptowane przez komunistyczny rząd Wietnamu, jaki i te powstałe na emigracji, a w samym Wietnamie zakazane. Niezależne światopoglądowo działanie organizatorów stało się regułą przy wszystkich następnych edycjach festiwalu, a niezależność polityczna wydarzenia jest konsekwencją priorytetowego traktowania wartości artystycznej i kulturoznawczej programu. Kolejne dwie edycje odbyły się jako Festiwal Filmowy "Kino w Pięciu Smakach". W 2008 program wzbogaciły działania edukacyjne. Podczas drugiej edycji festiwalu odbył się cykl warsztatów dla edukatorów i nauczycieli pracujących w swoich klasach z wietnamskimi uczniami. To zadanie rozwinęło się w kolejnych latach do szerszego cyklu działań edukacyjnych związanych z tematyką wielokulturowości i obecności cudzoziemców w Polsce. Od początku projekcjom filmowym towarzyszy także bogaty program wydarzeń dodatkowych: wystawy, koncerty, debaty, spotkania z twórcami. W kolejnych latach program poszerzono o inne kinematografie z Azji Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej: w 2009 roku o obszerną retrospektywę kinematografii Tajlandii, w 2010 o Singapur oraz Koreę, w 2011 o Tajwan i Japonię, w 2012 o Malezję i Hongkong. Gośćmi festiwalu są corocznie wybitni reżyserzy azjatyccy. Od 2013 r. ma miejsce konkurs Pięć Smaków Migruje na replikę Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Jest to wyjazdowa edycja tej imprezy, która odbywa się w wybranej miejscowości. Od 2014 r. kolejnym wydarzeniem będącym próbą przybliżenia nowej sceny muzycznej Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej jest Radio Azja. Od października do grudnia podczas koncertów pojawią się zarówno tradycyjne instrumenty, jak i najnowszej generacji elektronika. Na scenie zagości mieszanka, na którą złożą się m.in. noise, awangarda, minimal, industrial, punk, rock, blues, piosenka autorska, etno, a nawet muzyka religijna. Współcześnie brzmiące utwory mają swoje źródła w klasycznych dalekowschodnich sztukach performatywnych, takich jak koreańskie pansori czy opera pekińska. Przedsmaki w kinie Luna to dodatkowy cykl seansów prezentujący filmy wyróżnione i nagrodzone podczas poprzedniej edycji festiwalu oraz wprowadzający widzów w nowy muzyczny projekt Radio Azja.


Interdyscyplinarny Festiwal Etniczne Inspiracje Wspólnota w Kulturze

listopad > 18-23 listopada 2014; Söndörgő (Węgry), Joanna Słowińska "Archipelag" - koncert z gościnnym udziałem Tomka Kukurby (Kroke), Michał Rudaś "India Fussion", Kapela Maliszów

Festiwal wyrósł z tradycji powołanego do życia w 1991 r. przez animatorów kultury Ochoty i Ursusa (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy) projektu organizacji ogólnopolskiej imprezy prezentującej kulturę mniejszości narodowych i etnicznych. Nadano mu wówczas nazwę Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wspólnota w Kulturze. Od 2000 r. funkcjonuje jako projekt samodzielny, którego organizatorem jest Dom Kultury "Rakowiec" filia Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Są to spotkania z kulturą mniejszości narodowych i etnicznych. Prezentowana jest twórczość inspirowana etnicznymi korzeniami wykonawców oraz warsztaty, wystawy i inne projekty o charakterze międzykulturowym i integracyjnym.


Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania w Warszawie, Warsaw International Storytelling Festival

listopad > 19-23 listopada 2014

Festiwal od 2006 r. organizuje Stowarzyszenie Grupa Studnia O. To założone w 1997 r. pierwsze w Polsce stowarzyszenie opowiadaczy. Zrzesza osoby kultywujące sztukę przekazu ustnego, poznawanie, gromadzenie i opowiadanie bajek, baśni i historii. Praktykę opowiadania bajek i baśni, mitów i eposów z różnych kultur oraz autorskich historii łączą z rozległą działalnością animacyjną i edukacyjną, np. Sceną Opowiadania - opowieściami dla dzieci i dorosłych. Na warszawski festiwal są zapraszani opowiadacze (storytellerzy) praktycznie ze wszytkich stron świata. Opowiadanie stanowi bowiem atrakcyjną formułę poznawania innych kultur, jest powszechnie zrozumiałym językiem dialogu międzykulturowego, a opowieści często ilustrowane są muzyką wykonywaną na instrumentach etnicznych. W trakcie festiwalu odbywają się spektakle i spotkania przeznaczone dla różnorodnych grup wiekowych, w tym dla małych dzieci. Dla widzów dorosłych przezaczona jest Noc Opowieści.


Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, Jesienne Mazurki

październik/listopad > Jesienne Mazurki: 28-30 listopada 2014 [program] - V jubileuszowa edycja festiwalu; koncert "Rzeczpospolita Kolberga: Kraina Południowo-Zachodnia" -- pieśni reemigrantów z Bośni - zespół Ocice, pieśni reemigrantów z Bukowiny - zespół Dunawca ze Zbylutowa, pieśni kresowo-lwowskie - Bronisława Chmielowska i grupa Pieśni Odzyskane, muzyka Górali Żywieckich - Przemek Ficek i Marcin Blachura oraz pieśni religijne protestantów z Beskidu Śląskiego - grupa Stejizbianki z Wisły

Prowadzony przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata festiwal odbywa się od 2010 r. w dwóch odsłonach - wiosennej (Festiwal Wszystkie Mazurki Świata, Wiosenne Mazurki) i jesiennej. W 2014 r. jesienny festiwal jest rówocześnie gospodarzem Konwentu Szkół Tradycji - organizowanego w ramach Akademii Kolberga (Akademia Kolberga na Kurpiach), pilotażowego projektu związanego z obchodami Roku Kolberga (Rok Kolberga 2014). Program Akademia Kolberga zostanie uroczyście zakończony podczas trwania festiwalu.


Watch Docs

grudzień > 5-14 grudnia 2014

To najstarszy festiwal filmów dokumentalnych organizowany w Warszawie pierwsza edycja odbyła się w 2001 r. - a w chwili obecnej jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka, gdzie prezentowane są filmy dokumentalne z różnych regionów świata łączące zaangażowanie na rzecz praw jednostki ze sztuką filmową. Pokazują one tło kulturowe i codzienne życie pośród odmiennych narodowości. Festiwal jest wspólnym przedsięwzięciem wiodącej polskiej organizacji obrony praw człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, największego w Europie Środkowej i Wschodniej interdyscyplinarnego centrum sztuki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie i Społecznego Instytutu Filmowego organizacji specjalizującej się w promocji zaangażowanego społecznie filmu dokumentalnego. W ciągu dekady do trzech głównych organizatorów dołączyło ponad siedemdziesięciu partnerów z całego kraju współorganizatorów festiwalu objazdowego - inicjatywy oddolnej ludzi i instytucji z całej Polski, która rozszerza przebieg festiwalu o kolejne kikadziesiąt miast.Research.pl - Poznaj Swój Kraj i Okolice ™ - folk i kultura ludowa © 2007-2014 Research.pl
Poznaj Swój Kraj i Okolice ™
folk i kultura ludowa